E-FAN ventilatorer

Forebyg varmestress hos malkekøerne...

Ophængt i loftet:

  • Over malkestalden.
  • Over opsamlingspladsen.
  • Forskellige steder i stalden.

Dine fordele:

  • Giver stor luftcirkulation, 44.000 m3/t. øger køernes velbefindende og dermed fastholdes foder- og vandindtagelsen samt mælkeydelsen
  • Ingen fluer i malkestalden eller på opsamlingspladsen og dermed roligere køer
  • Større arbejdsglæde for malkeren i malkestalden

E FAN 3