Kodriver (drivbom)

Kodriveren kan lette dit arbejde ved at skubbe køerne fra opsamlingspladsen ind i malkestalden. Når den er færdig med at drive de sidste køer, kan den som standard skrabe opsamlingspladsen på vej tilbage til udgangspositionen. Kodriveren produceres efter mål, og kan fås som malet efter ønske eller helt galvaniseret.

Styringen med ko tæller og timer. Opbygningen er simpel.

Drivbom