Højtrykskøling

Der er væsentlige fordele og god økonomi for dig i at anvende højtrykskøling.

  • Bekæmper fluer uden kemikalier
  • Minimerer/neutraliserer gylledampe
  • Køler køerne om sommeren, derved undgås varmestress
  • Mindre støv
  • Energibesparende
  • Nedbringer lugtgener
  • Øget loyalitet og arbejdsglæde fra personalet
  • Bedre arbejdsmiljø – mindre sygefravær
  • Bedre dyrevelfærd, større arbejdsglæde og reducering af driftsomkostninger

Ring til SAC Center Vest og få et tilbud

 

Wullf Skringstrup 004