Ecotech - med SAC er du energiøkonomisk!

Med SAC får du store muligheder for at spare på energien. IDC’en stopper pulseringen når koen er færdigmalket. SAC’s mælkepumpe er bygget til frekvensregulering, så mælken løber langsomt gennem pladekøleren. UNIWASH3 vaskeautomaten er bygget til at spare vand uden at gå på kompromis med rengøringen. SAC’s frekvensreguleringssystem sikrer stabilt vakuum ved et lavt energiforbrug. Du kan spare op til 40% i vaskevandsforbrug. Du kan spare op til 50% i energi til vakuum. Du kan spare op til 79% i energi til mælkekøling. EnergiTjenesten har beregnet, at besparelsen ved at anvende SAC’s energiprodukter i forhold til standardprodukter vil give en besparelse i EU-25 på 433 mill.

Ecotech