Når som helst 24/7/365...

Mælkeproducenterne er gået fra håndmalkning til anvendelse af mikroprocessorstyrede malkeanlæg, der malker døgnet rundt, og vores kunder findes i dag overalt på kloden. SAC’s service er tilpasset de globale forhold. For at undgå utilsigtede driftsstop er forebyggende vedligeholdelse på døgnmalkende enheder i dag normalt. Dette arbejde letter SAC ved at kunne tilbyde servicepakker, som er tilpasset de enkelte anlægs driftstid. Ud over en normal 24 timers tilgængelighed hvert døgn, året rundt , kan SAC tilbyde et videosystem, som servicefolk overalt på kloden kan koble sig op på. SAC kan således se kunden over skulderen og vejlede direkte overalt på kloden, 24 timer i døgnet.

Aaret Rundt