Forbehold

Websitet og dets indhold er udfærdiget med stor omhu. Alligevel kan det ikke udelukkes, at noget information ikke længere er aktuelt, er ufuldstændigt eller på anden måde er fejlbehæftet. Tekst og indhold på websitet er ikke beregnet eller tænkt som rådgivning (herunder, men ikke begrænset til generelle, tekniske og/eller driftsrådgivning) af nogen art.

SAC Center Vest A/S hæfter ikke for skader (af nogen som helst art), som opstår som følge af brug/konsultation af dette website og/eller informationer, der fås fra dette website, inklusive informationer som fås fra andre websites, som dette website linker til.

Indholdet på dette website og data, illustrationer, tekster og kombinationer heraf på websitet er beskyttet af ophavsret. Hvis ikke andet udtrykkeligt er angivet, tilhører ophavsretten A/S S.A. Christensen & Co.. Det er ikke uden forudgående skriftlig accept fra SAC Center Vest A/S tilladt at bruge, offentliggøre, reproducere og/eller frame dette website eller dele heraf til eget brug.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til websitet, bedes man henvende sig til: mail@sac-centervest.dk