Virksomheden 

SAC’s historie i Hvam går helt tilbage til 1969, hvor Poul Lauritsen startede sin virksomhed. I 2009 dannedes SAC Center Vest i samarbejde mellem Johan Harritz og Peder Nygaard.

SAC Center Vest - Klar til fremtiden!

- for koen, mælken og malkeren...

SAC Center Vest er startet på 2016 med et godt besøgt Åbent Hus arrangement den 15. januar.

På denne dag blev den nye kurs for SAC Center Vest udstukket af indehaveren Steen A. Christensen. Efter Peder Nygaards og Poul og Birthe Lauritsens pensionering er en sund fremtid sikret med overtagelsen af SAC Center Vest. Tidligere medejer Johan Harritz er stadig aktiv som salgskonsulent for SAC Center Vest.

Dermed er vi sikret viden om markedet, produkterne og den gode kontakt med kunderne. Steen A. Christensen brugte følgende vendinger om overtagelsen af SAC Center Vest: "Vi har valgt denne overtagelse, da den vestlige del af Jylland er et vigtigt afsætningsområde for os, og denne overtagelse sørger for, at vi både nu og i fremtiden kan fortsætte med at give vores kunder i området en høj servicestandard."

SAC ønsker tilfredse kunder, der oplever et stort udbytte af vores løsninger. Den daglige ledelse af SAC Center Vest er Torben Pedersen, forhandler servicechef og Jacob Fabrin, service manager. Sammen med et stærk team af servicemontører sørger Torben og Jacob for, at vi sammen med dig gør det bedste for koen, mælken og malkeren.

IMG 0260