KARRUSEL UDVENDIG MALKNING

SAC udvendig karrusel er udført i heavy duty execution og designet til 24/7 malkning. Den er beregnet til store besætninger pga. den høje kapacitet, hvor kokomfort under malkning er i det absolutte højsæde. Samtidig er den ideel til 2 malkere eller flere. Platformen er støbt op i ubehandlet beton, så køerne står godt og sikkert under malkning. Køerne ledes ind i en 3 m lang indgang. Karrusellen har alt efter størrelse mindst 1 dobbelt trækstation med trinløs variabel hastighed. De mange kunststofhjul er en vigtig del af karrusellens konstruktion, som sikrer en lav friktion og derved stabil hastighed under malkningen. IDC med tilhørende Quickstart er velplaceret imellem køerne i en galvaniseret kasse og sikrer malkeren en god arbejdsstation. Ligeledes er SAC karrusellen forsynet med klemsikringer og vandbaseret uddrivningssystem, som giver køerne maksimal sikkerhed under udgang.

For koen 
Malkekarrusellen leveres med gummibund i indgangs- og udgangsområdet, og bunden er dermed god at gå og stå på. Indretningen af karrusellen er med bløde afrundinger for at sikre maksimal komfort for koen og i en højde hvor koen har frit udsyn. Slangeføring og malkeenhed er konstrueret, så koen frit kan gå ud og ind.

For mælken
Placeringen af mælkeledningen direkte under koens yver sikrer en kort transport og holder dermed mælkens fedtkugler intakte. Herved opnås den friske og søde smag af mælken. Fra samlebeholderen føres mælken af den frekvensstyrede volumetriske SAC mælkepumpe med så lav hastighed som muligt til køletanken. Mere skånsomt bliver det ikke.

For malkeren
Malkeren har alt, hvad man kan ønske sig: Rolige køer, der villigt går ind og lader sig fodre. Koen står på en bund, som kan indstilles i den rigtige arbejdshøjde. Malkeenheden hænger direkte på højre side af malkeren og starter automatisk, når den føres ind under koen. Fordi koen står tæt ved siden af malkeren, er både tilkobling og påsætning nem.

Overblik
Køerne står behageligt og med frit udsyn. Malkeren kan koncentrere sig om tilkoblingen, mens IDC malkepladsstyringen og TIM management-systemet kontrollerer malkningen. På SAC touchscreenen kan malkeren følge malkningen og aflæse informationer på de overvågede køer.

Kapacitet er afhængig af
1) Adgangstid fra ko til ko
2) Malketid pr. ko
3) Antal malkepladser 10 sekunder pr. ko, 10 minutters malkning, 80 malkepladser giver 360 køer i timen.

Fordele ved ekstern styring

 • Stor kapacitet
 • Unik funktionalitet
 • Høj kapacitet pr. mand pr. time
 • Godt overblik over køernes bevægelser
 • Kort aktionsradius mellem malker og ko
 • Jævn koftrafik
 • Solid konstruktion

Mulighed for ekstraudstyr

 • Management
 • Fremføringssystem med individuel foderfordeling
 • Mælkemåling (IDC med touchscreen)
 • Yverspray
 • Mastitisgenkendelse/temperaturmåling
 • Unifloor bevægelige gulve

 

 

Carrousel Buitenmelker    

Carrousel Buitenmelker 2

Carrousel Buitenmelker 1