BINDESTALDE

Bindestalde fra SAC er kendetegnet ved, at de til mindste detalje er designet med det formål at optimere forholdene for ko, mælk og malker. Som producent var det vigtigt for SAC at give malkeren de bedste arbejdsbetingelser, så han kan have sin opmærksomhed på en optimal malkning. Det er til fordel for koen og mælken.

Ved hjælp af SAC UNILINE, Combihane og QuickStart er det muligt for en malker, uden problemer at håndtere 10 maskiner og at malke 60 køer i timen. UNILINE transporterer to maskiner på hver malkevogn. Vognen kører på kuglelejer. Med Combihanen tilsluttes to mælkeslanger og to vakuumslanger; alle fire slanger tilkobles med et greb.

QuickStart betjenes siddende på malkeskamlen. Systemet gør det muligt for malkeren at køre UNILINE-vognen med to malkemaskiner mellem køerne, hvorefter han kan sætte sig for først at forberede den ene ko og dernæst den anden. Derefter kan han påsætte ko 1 og efterfølgende ko 2. På den måde sikres det, at der overholdes et mindsteinterval på 30 sekunder mellem forberedelse og påsætning. Hele arbejdsgangen foregår siddende.

IDC og strømforsyning indsamler samtlige data på mælkemængden  ̶  både for den enkelte ko samt den komplette mængde for alle maskiner. IDC drives af et batteri, der oplades mellem malkningerne. Malkedata for de enkelte maskiner overføres under opladningen til strømforsyningen. Nemt og effektivt for malkeren.

 

180 Grader Billede

> Autotandem
> Bindestalde

 

 

Bindestald

 

 

SPECIELT TIL BINDESTALDE

IDC T

  • Rail dobbelt
  • Stort display
  • Batteridrevet (ingen kabel)
  • Flowreguleret afsætning
  • Hurtig og effektiv malkning
  • Minimalt vedligehold
  • Egnet til alle skinneanlæg (uanset fabrikat)
  • Fås som enkelt eller dobbeltsystem.

Kombihanen 
blev udviklet med henblik på at tilslutte mælke- og vakuumslanger fra to malkemaskiner til en enkelt. Systemet overholder ISO-standarder.

Specials Grupstal                  Specials Grupstal 1