Frekvensstyret vakuumpumpe

Fordelene ved frekvensregulering af vakuumpumpen er, at man opnår en energibesparelse, et bedre arbejdsmiljø og en mindre slitage. Energibesparelsen fremkommer ved, at pumpen følger det aktuelle forbrug i stedet for konstant at følge anlæggets maksimale forbrug. Pumpens lavere omdrejningstal under malkning mindsker støjen fra malkeanlægget og reducerer slitagen på elmotor og vakuumpumpe.

Kontakt SAC Center Vest hvis du ønsker at spare penge. Vi laver gerne en beregning for dig.

Frekvensstyring Vakuumpumper (1)