Frekvensstyret mælkepumpe

Mælkeproducenten får en konstant mælkestrøm fra mælkepumpen, der ikke overstiger mængden, der løber til samlebeholderen. Dette giver de bedste betingelser for at etablere en effektiv køling af mælken straks efter udmalkning. Det giver samtidig de optimale betingelser for at udnytte mælkens varmeindhold til andre formål.

Under vask af malkeanlægget kan mælkepumpens omdrejningstal øges til 20% over det normale, så en vask gennemføres hurtigt med minimalt varmetab. På denne måde kan energispild ved unødvendig overophedning af vaskevandet undgås.

Mælken behandles særdeles skånsomt af tre årsager, hvilket er vigtigt for at undgå at mælkens fedtpartikler destrueres, og der dannes frie fedtsyrer. Frie fedtsyrer giver mælken en harsk smag. Det konstant høje mælkeniveau i samlebeholderen sikrer, at der ikke kommer luftbobler frem til mælkepumpen.

Den volumetriske mælkepumpe giver en meget skånsom behandling af mælken. Omdrejningstals reguleringen sikrer, at der altid pumpes med den lavest mulige hastighed, og dermed med den mindst mulige mekaniske påvirkning af mælken. Forbrugeren får et sundt naturprodukt, med den bedst tænkelige smag, fordi mælken er kølet hurtigt ned på en skånsom måde, så kvaliteten ikke forringes.

Kontakt SAC Center Vest hvis du ønsker at spare penge. Vi laver gerne en beregning for dig.

Frekvensreguleret Maelkepumpe 2016